CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

បុគ្គលិករបស់ពួកយើង
ហេតុអ្វីបានជាត្រូវធានាជាមួយពួកយើង?

បុគ្គលិករបស់ពួកយើង

“បុគ្គលិករបស់ពួកយើងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុត ដូច្នេះយើងត្រូវតែបង្កើតបរិយាកាសដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត ការដាក់បញ្ចូលនិងការបង្កើតថ្មីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ក្នុងការទាក់ទាញទេពកោសល្យកំពូលនិងការចូលរួមនិងថែរក្សាបុគ្គលិករបស់យើង យើងខិតខំធ្វើជានិយោជិកម្នាក់ដែលជាជំរើសរបស់និយោជក។”

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវធានាជាមួយពួកយើង?

អាចជឿទុកចិត្តបាន

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីប្តេជ្ញាថានឹងមានអនាគតនៅកម្ពុជា។ យើងបានវិនិយោគលើការកសាងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង។

ភាពងាយស្រួល

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីគឺភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់សេវាកម្មបានតាមរយៈសេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ឬវេទិកាឌីជីថលរបស់យើង។

វិជ្ជាជីវៈ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីត្រូវបានពោរពេញទៅដោយអ្នកគ្រប់គ្រងល្អនិងមានបទពិសោធន៍សន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងអស់ជាច្រើនទសវត្សលាយជាមួយក្រុមយុវជនវ័យក្មេងដែលមានសក្ដានុពល។ យើងធានាថាផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងអាចត្រូវបានសម្គាល់ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទាំងអស់។

សេវាកម្មលំដាប់ខ្ពស់

យើងមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មថ្នាក់ដំបូងប្រកបដោយបរិយាកាសស្និទស្នាលនិងវិជ្ជាជីវៈ។

លឿននិងរហ័ស

ធានារ៉ាប់រងដែលទិញពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងស៊ីប៊ីធានាបានភាពរហ័សជាមួយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលប្រើប្រាស់ក្នុងទីផ្សារជឿនលឿននិងការធានាទូទាត់សំណងឆាប់រហ័សជាងមុន។