CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ឯកជន

ពាណិជ្ជកម្ម

ឯកជន

យានយន្ត

សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ការធ្វើដំណើរ!
ធានារ៉ាប់រងលើយានយន្តរបស់យើងផ្ដល់ការធានាដ៏ច្រើន និង គម្រោងដ៏បត់បែនដែលផ្ដល់ជូនជាពិសេសសំរាប់អ្នក។

ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដ

ការចំណាយលើការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ដកំពុងមានសន្ទុះកើនឡើង!
ដូច្នេះការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះសុខុមាលភាពទូទៅរបស់អ្នក ការធានានេះគឺសម្រាប់ខ្លួនអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក។

គ្រោះថ្នាក់

ជីវិតមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូច្នេះការពារខ្លួនអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសារអ្នក!
យើងមានផ្តល់ជម្រើសដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ដែលរៀបចំទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

គេហដ្ឋាន

គេហដ្ឋានគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់យើង!
ដោយធ្វើការធានារ៉ាប់រងលើផ្ទះដ៏គួរឱ្យស្រលាញ់របស់អ្នក អ្នកនឹងទទួលបានការគាំពារ ករណីអគ្គីភ័យឆេះផ្ទះ ឬហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិនានា។ ធានារ៉ាប់រងគេហដ្ឋានរបស់យើង នឹងតែងតែនៅជួយគាំពារអ្នកជានិច្ច ករណីមានហានិភ័យកើតឡើង។

ពាណិជ្ជកម្ម

ទ្រព្យសម្បត្តិ

ជារបាំងការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក!
មិនថាអ្នកបានរៀបចំបានល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយ រាល់អាជីវកម្មទាំងអស់ងាយនឹងទទួលរងការខូចខាតដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខាន ផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលនាំឆ្ពោះទៅដល់ការខាតបង់ជាច្រើន។ ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង គឺជាដំណោះស្រាយចំពោះរាល់ហេតុការណ៍ដែលអ្នកមិនបានរំពឹងទុកទាំងនោះ។

វិស្វកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវជម្រើសផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវិស្វកម្មដែលមានវិសាលភាពធានារ៉ាប់រង យ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីគាំពាររាល់ហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងផ្នែកវិស្វកម្ម។

ភារៈទទួលខុសត្រូវ

ភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនឹងលែងជាបន្ទុកទៀតហើយ!
វាជាជម្រើសដែលតម្រូវសម្រាប់លក្ខណៈជាទូទៅ ឬដែលមានវិសាលភាពធានារ៉ាប់រងទូលំទូលាយតម្រូវទៅតាមប្រភេទធុរៈកិច្ចរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានការគាំពារពីរាល់បណ្តឹងនានាដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែស ឬកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក។

តាមផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសចរណ៍

យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដើម្បីគាំពារទំនិញរបស់អ្នក អំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក សមុទ្រ ឬអាកាស រួមជាមួយនឹងការធានារ៉ាប់រងលើតួនាវា ឬយន្ដហោះ។
ជាមួយនឹងក្រុមជំនាញរបស់យើង និងដៃគូក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏ល្បីល្បាញលើទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិ អ្នកអាចទុកចិត្តយើងដោយអស់កង្វល់ពីការបារម្ភលើការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យទាំងនោះ។

ផ្នែកធានារ៉ាប់រងផ្សេងៗ និងជំនាញ

នៅជាមួយយើងខ្ញុំ យើងធានាថាអ្នកនឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តពីព្រោះយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់!
យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនសេវាកម្មប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ដ៍ប្រសើរ និង សេវាកម្មលក្ខណៈច្រកចេញចូលតែមួយ ដែលអ្នកអាចទទួលបានផលិតផលធានារ៉ាប់រងទូទៅគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការ។ យើងមានផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន និងដើម្បីគាំពារធនធានដែលមានតម្លៃរបស់អ្នក។