CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួន

ជាមួយនឹងកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រង CB អ្នកមិនមានការព្រួយបារម្ភដូចដែលយើងតែងតែផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

ធានារ៉ាប់រងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

ដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចដល់សាជីវកម្មពហុជាតិ។
យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកនិងធានាលើហានិភ័យចម្បងរបស់អ្នក។

ស្វែងយល់បន្ថែម

"យើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់"

C

ការកសាងសមត្ថភាព

ជាមួយកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

A

ភាពបរិបូណ៌

ប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈធានារ៉ាប់រង។

R

ការកែប្រែឡើងវិញ

បណ្តាញចែកចាយ

វិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

E

ប្រសិទ្ធភាព

ប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងបន្តដ៏រឹងមាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម

តារាងតម្លៃធានារ៉ាំប់រង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងCB ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក។ ស្វែងយល់ពីការទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ វិធីដែលអ្នកអាចសន្សំសំចៃដោយការប្តូរនិងទទួលបានតារាងតម្លៃឥតគិតថ្លៃ។
ស្វែងយល់បន្ថែម

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង

ដាក់ពាក្យទាមទារសំណង ឬស្វែងយល់អំពីដំណើរការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងនៅថ្ងៃនេះ

ស្វែងយល់បន្ថែម

ព័ត៌មាន

ការជូនដំណឹងអំពីការព្រមព្រៀងអំពីការផ្ទុកទិន្នន័យ

By admin@cb

on August 23, 2023

ឯកជនភាពរបស់អ្នកគឺសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។ ស៊ីប៊ី ចេណឺរ៉ល អ៊ីនសួរេន ម.ក ប្តេជ្ញា ធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្រោមការថែទាំរបស់ក្រុមហ៊ុនមានសុវត្ថិភាព និងគួរទុកចិត្តបាន។ កថាខណ្ឌខាងក្រោមនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូល ដំណើរការ…

រីករាយថ្ងៃឪពុក!

By admin@cb

on June 20, 2021

រីករាយថ្ងៃឪពុក ពីស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន!

ព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ

By admin@cb

on June 18, 2021

សូមក្រាបថ្វាយព្រះពរ សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងព្រះរាជវរោកាសដ៏មហានក្ខត្តឫក្សឧត្តុង្គឧត្តម នៃព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្ម។ ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ ពីទូលបង្គំយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំ​និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុន សុីប៊ី ចេណឺរ៉ល…