CB Insurance

CB Insurance Cambodia

Insurance Cambodia

Personal Insurance Cambodia

Commercial Insurance Cambodia

Auto Insurance Cambodia

Medical Insurance Cambodia

Accident Insurance Cambodia

Home Insurance Cambodia

Property Insurance Cambodia

Engineering Insurance Cambodia

Contractor all risks Insurance Cambodia

Erection all risks Insurance Cambodia

Machinery breakdown Insurance Cambodia

Boiler & pressure vessel Insurance Cambodia

Contractor plant & equipment Insurance Cambodia

Electronic equipment Insurance Cambodia

Liability Insurance Cambodia

Marine Insurance Cambodia

Aviation Insurance Cambodia

Miscellaneous Insurance Cambodia

Specialty Insurance Cambodia

រីករាយឆ្នាំថ្មី ពីស៊ីប៊ី អ៊ីនសួរេន

Posted in: Blog | On Wednesday, December 30, 2020

ជូនចំពោះដៃគូសហការណ៍ និងអតិថិជនជាទីគោរព!

ការបញ្ចប់នៃឆ្នាំ២០២០ កំពុងខិតជិតមកដល់ ហើយយើងខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចាប់ផ្តើមទំព័រថ្មី ដោយក្តីសាទរ និងការគោរព។ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការធ្វើជាដៃគូសហការណ៍ និងអតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំ។ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីលោកអ្នក បូកផ្សំជាមួយនឹងក្រុមកាងារដែលពោរពេញដោយសមត្ថភាព យើងខ្ញុំបានឈានមកដល់ចំណុចឆ្ងាយមួយគួរជាទីកត់សម្គាល់។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ឆ្នាំខាងមុខនេះនឹងពោរពេញដោយភាពរុងរឿង និងជោគជ័យសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

រីករាយឆ្នាំថ្មី និងជូនពរលោកអ្នក ប្រកបដោយផ្លែផ្កាក្នុងឆ្នាំ ២០២១!

ពីយើងខ្ញុំ អ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុន ស៊ីប៊ី ចេណឹរ៉ល ម.ក៕